Injektorer

Här hittar du ett brett utbud av ozoninjektorer och blandningskamrar, som kompletterar installationen av en ozonator i ditt spa.

  •      Ozoninjektorn löser upp ozon i vattnet genom venturi-effekt, vilket bara fungerar om du har en betydande tryckskillnad genom injektorn. Det är ett viktigt komplement till ozonatorn.
  •      Blandningskammaren ökar upplösningen av ozon i vatten utan att öka trycket. Vi rekommenderar att du använder den när ozon sätts till vatten genom en ozoninjektor vid låga tryck och en ökad massöverföring av ozon önskas.

Det kan vara komplicerat att installera ett komplett ozonator system om ditt spa aldrig har utrustats med denna typ av utrustning tidigare. Spa tillverkare gör många tester för att hitta den optimala platsen för ozoninjektorn; vara beredd att göra samma sak om du installerar ditt eget injektionssystem. Och tveka inte att kontakta oss för ytterligare information!