Ozonatorer

Ozonatorer klassificeras i två kategorier, beroende på deras sätt på ozonproduktion.

  •      Corona urladdning (CD), där luften passerar genom en stark elektrisk urladdning som bryter ned molekylerna för att förvandla dem till ozon.
  •      via ultraviolett (UV) ljus som bryter ner syremolekyler till ozon.

Om du inte vet vad du ska välja mellan de två typerna av ozonatorer? Den enda skillnaden mellan ozon som genereras av UV och elektrisk energi är den producerade mängden: en CD-ozonator har en högre ozonproduktion. Kontakta oss gärna för mera information!