Reservdelar

Här hittar du alla reservdelar till de mest populära spa-pumparna, från hela den våta änden och dess komponenter - pumphjul, fläns, o-ringar, våt ändtätning (Vid behov förklarar vi hur man identifierar och byter ut denna bit) - till motor- och fläkthöljet.

Se till att pumpen inte kan repareras innan du byter ut den! Ett motoriskt problem eller betydande försämring kräver fullständig byte av din spa-pump. Mer mindre problem kräver emellertid endast byte av vissa komponenter. En spa-pump kan arbeta i 5, 10 år... Men för att uppnå denna ålder är det nödvändigt att kontrollera dess delar då och då och reparera dem om de är för slitna eller felaktiga.

Vi rekommenderar att du byter ut små delar (o-ringar, flänsar, våta ändtätningar etc.) när det har förekommit ett ovanligt problem med en ganska ny pump. Om pumpen är 4 eller 5 år gammal och utvecklar ett problem, rekommenderar vi starkt att du byter ut hela våta änden. På så sätt får du alla delar som är exakt gjorda för att passa varandra och undvika inkompatibilitet, eftersom under de åren har våta ändar och deras komponenter ändrats av tillverkarna (Waterway, Balboa, LX Whirlpool, Aqua-Flo av Gecko , etc.).