LX Whirlpool LP and WP

Här hittar du reservdelar till LX Whirlpool LP- och WP-serien.

Vi rekommenderar att du byter ut små delar (o-ringar, flänsar, våta ändtätningar etc.) när det har förekommit ett ovanligt problem med en ganska ny pump. Exempelvis har frontplattan spruckit på grund av en frysning, eller en tätning börjar läcka inom ett år eller två.

Om pumpen är 4 eller 5 år gammal och utvecklar ett problem, rekommenderar vi starkt att du byter ut hela våta änden. På så sätt får du alla delar som exakt är gjorda för att passa varandra och undvika inkompatibilitet, eftersom våta ändar och deras komponenter har ändrats av LX Whirlpool genom åren.